Category Archives: Erhverv

Gode Moder – Povl Christian Henningsen – Bog

– Bedre resultater pa kortere tid

Vi kender den slags moder: Chefen v?ver rundt om sagen, kolleger taler forbi hinanden og der er ingen plan for modet. Grafer og diagrammer kommer og gar i et væk. Men bagefter ved ingen, hvad konklusionen blev. Vi mister gejsten og risikerer at ga fejl af hinanden – bade under og efter modet. Continue Reading

Paradigmer I Praksis – Per Darmer – Bog

– Anvendelse af metoder til studier af organiserings- og ledelsesprocesser

At foretage empirisk udforskning af organisatorisk og ledelsesmæssig praksis indebærer altid en række valg; valg af problemformulering, undersogelsesdesign, datagenereringsteknikker, analyseform mv. Det er væsentligt at sikre konsistens i disse valg og dermed kvalitet i udforskningen. Continue Reading

Liber Amicarum Et Amicorum Karin Cornils – Vagn Greve M.fl. – Bog

– – Glimt af nordisk straffratt og straffeprosessrett

Continue Reading

Landbrugsrelateret Ret – Evald J – Bog

Niveau: fagligt niveau. Indhold: Overdragelse af landbrugsejendomme Opsigelse af beboelseslejemal pa landbrugsejendomme Tilhorspant, ejendomsforbehold i grise og pant mv. i enkeltbetalingsrettigheder Hostpant Brugeligt pant Ekspropriation af landbrugsejendomme Den privatretlige regulering af landbrugsejendomme Ansattes retsforhold i landbruget

Continue Reading

Ragnar Knoph – Evald J – Bog

– (1894-1938)¤en juridisk biografi

Continue Reading

Politik Nr. 1-2013 – Christian F. Rostboll (red.) – Bog

TEMA: Eurokrisens okonomiske, politiske og sociale dimensioner

Continue Reading

The Role Of Courts In Developing A European Social Model – Ruth Nielsen – Bog

– – Theoretical and Methodological Perspectives

This book brings together essays by leading legal scholars from a number of European countries. The focus of the essays is on the role of the courts at both national and supra-national level and they are all based on papers presented at a research conference held at the Copenhagen Business School, Denmark, on 18 September 2009. Continue Reading

Jean-Jacques Rousseau – Mikkel Thorup – Bog

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) er en af den moderne politiske tænknings helt store filosoffer. Han formulerede indflydelsesrige tanker om demokrati, lighed, nation, folk og andre af den vestlige verdens kernebegreber. Han var en stridbar og kontroversiel tænker i sin samtid og ogsa i dag deler han vandene. Continue Reading

Regelsamling I Markedsforingsret – Caroline Heide-jorgensen Red. – Bog

Bogen er bygget op i to dele med de danske regler og EU regler & internationale vedtagelser. Der tilbydes bade et solidt indblik i de generelle markedsforingslove og regler , samt i specialomrader som fx reklame og sponsorering af fodevarer, tobak og lægemidler.
IndholdsoversigtDEL I: DANSKE REGLER Love & bekendtgorelser – GenereltLove & bekendtgorelser – SpecialomraderRetningslinjer & vejledninger
Continue Reading

Gratis abstracts af bøger © 2012-2019.
Sitemap